Ceník

Nalezení rodinné či firemní historie, pátrání v archívech a sestavení rodokmenu je velmi individuální práce. Zvláště při procházení matrik a jiných archválií se nikdy nedá určit předem, kolik záznamů bude potřeba najít a kde všude jsou dané dokumenty uloženy. Proto není bohužel možné předem stanovit přesnou cenu za nalezení potřebných informací. Následující tabulka proto obsahuje jen ceny za jednotlivé úkony, které při vyhledávání původu a sestavování rodokmenu dělám. Standardně zhotová historie, tedy cca do roku 1650, např. Obsahující rodový strom zpracovaný v genealogickém programu; rodovou historii (A4 formát) cca 40-80 stran, kde jsou zpracovány jednotlivé generace apod.; fotokopie záznamů s překlady, vše na CD se pohybuje kolem 15tis. +- Jak jsem již zmínila, je možné najít velice mnoho informací (někdy ale také ne) a proto je ideální stanovit si finanční limit, do které se bude pátrat. Na začátku naší spolupráce se samozřejmě domluvíme na Vámi požadovaném rozsahu prací i na cenových limitech, do kterých se vše musí vejít.

Ceny

Služba Cena Poznámka
jeden nalezený údaj **  od 150,- Kč do 450,- Kč  podle století
opis, překlad údajů /při větším množství sleva/  100,- Kč
paušál za 1 měsíc bádání  300,- Kč
cestovné + příp. diety  *  individuálně
    1. Rešerše, zpracování rodokmenu jedné rodové linie
    1. Rešerše, zpracování rodokmenu jedné rodové linie, zpracování rodové historie – kronika A4,  DVD  = cca do 25 000,-
    1. Tisk a vazba (cca 50-150 str.) koženka či kůže
 cca 18.000,- Kč

cca 26.000,- Kč

cca 1.500,- až 5.000,- Kč

na DVD/CD či flash disk

-II- + tisk a vazba knihy (viz. níže)

 2.000,- až 10.000,- Kč ruční malba
 Zpracování rodinné kroniky  1.000,- až 30.000,-Kč knižní vazba
Profesionální kresba předka z fotografie (lze použít i do kroniky)  cca 200,- Kč A5
Při každé objednávce min. záloha: /podle domluvy/  2000,- Kč

 * Pokud to je možné, snažím se při jedné cestě vyhledat v archívech podklady pro více klientů. V takovém případě zaplatí každý jen poměrnou část cestovních nákladů.

** Údaj = záznam v matriční knize, aj. týkající se jedné osoby nebo události či domu. Např. v knize narozených najdeme datum narození jedné osoby. K tomu, ale také patří jména rodičů, bydliště, víra aj. To vše je jeden údaj.Viz obrázek:

Záznam je z Německo-české matriční knihy narozených

Tento záznam je z Německo-české matriční knihy narozených. Jak vidíte,  kniha je předtištěna v němčině i češtině.  Záznam je veden rukou kaplana, v tomto případě Josefa Roech v němčině.

Překlad: Barbara Marie Blahouš se narodila 19. Listopadu 1897 a 21. Listopadu byla křtěná. Katolička, manželská, pohl. ženské. Bydliště Haasova ulice, porodní bába, jméno, bydliště.., Otec – Blahouš Franz, nar.v Budějovicích, syn Franze naroz…, syn Marie rozené Pokorné. Matka – Anna nar. v Budějovicích, dcera Adalberta Wernera nar. tamtéž,dcera… kmotrové…

Pak je tu ještě záznam o tom, že Barbara přestoupila  roku 1923 k církvi československé…