Rádi vám pomůžeme info@puvod.cz Právě jsme on-line

Obchodní podmínky

Jsme Sopóci Genealogy s.r.o., se sídlem Zbraslavská 12/11, Malá Chuchle, 159 00, Praha 5, IČO 107 99 605, jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 348666.

Kontaktní údaje jsou:

E-mail: info@sopoci.cz

Tel. č.:  777 358 668

Děkujeme za důvěru v naši práci a tým. Ať už poptáte jakékoliv služby z našeho portfolia, budou se naše smluvní vztahy řídit těmito obchodními podmínkami.

1. Jak budeme spolupracovat

 1. Na našem webu najdete portfolio našich služeb. Pokud máte o spolupráci zájem, napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu nebo nám zavolejte, domluvíme se na dalším postupu. Pokud se individuálně nedomluvíme jinak, platí pro další spolupráci následující kroky.
 2. Domluvíme se, jaké naše služby a v jakém rozsahu si přejete. Pokud to bude potřeba, potkáme se (na online nebo offline schůzce) a probereme, jak by naše spolupráce měla vypadat. Tato úvodní schůzka je v časovém rozsahu do 15 minut zdarma, nad tento čas je zpoplatněna hodinovou sazbou 1500 Kč bez DPH pro klienty, pro které již na nějaké zakázce pracujeme a 2 500 Kč bez DPH pro ostatní. Na jejím základě vám vypracujeme a pošleme nabídku. 
 3. Pokud v nabídce nebude jiné datum, je platná 14 dní od jejího zaslání. Pokud ji přijmete ve stanovené době, máme uzavřenou smlouvu. 
 4. Po datu platnosti nabídky nejsou uvedené termíny a cena závazné. Pokud nabídku přijmete po stanoveném termínu a my vám nedáme o změně ceny nebo termínu vědět do 7 dnů od vaší reakce, máme uzavřenou smlouvu. 
 5. Po uzavření smlouvy vám vystavíme zálohovou fakturu ve výši 50 % odměny za zakázku. Pokud na zálohové faktuře neuvádíme jinou splatnost, je faktura splatná do 7 dnů od vystavení. 
 6. Na zakázce nemáme povinnost začít pracovat, dokud není záloha uhrazena – tzn. dokud peníze nejsou připsané na uvedeném účtu. V takovém případě nejsme v tzv. prodlení.
 7. Prosíme, mějte na paměti, že v případě, že zálohu neuhradíte včas, nejsme z důvodu alokovaných kapacit vázaní přislíbenými termíny. Zakázku se ale budeme snažit odbavit co nejdříve, vždy v závislosti na našich aktuálních kapacitách. 
 8. Pokud se během naší spolupráce objeví nové věci, které jsme do původní nabídky nezahrnuli a práci na nich si oboustranně neschválili, dáme vám o tom dopředu vědět a řekneme vám, s jakým navýšením odměny je potřeba počítat. Pokud nebudete s navýšením souhlasit, poskytneme vám již objednané služby bez těchto víceprací.
 9. K naší práci budeme občas potřebovat i vaši pomocnou ruku. Pokud vás požádáme o informaci, podklady nebo rozhodnutí, platí pro jejich dodání termín, který si domluvíme. Pokud jsme si termín nestanovili, je to 5 dnů od naší prosby o dodání. V případě, že tuto lhůtu nedodržíte, nejsme (s ohledem na naši kapacitu a další klienty) vázaní následujícími termíny plnění. Navazující služby ale poskytneme co nejdříve, v závislosti na aktuální kapacitě.

2. Storno zakázky

 1. Může se stát, že objednanou službu budete muset zrušit. Napište nám e-mail, vyřešíme to individuálně. Pokud bychom se ale nedohodli jinak, budou platit následující pravidla.
 2. V případě storna zakázky: 
  1. pokud jsme práci ještě nerozpracovali, záloha propadá a necháme si ji (jednostranně započítáme) jako paušální odměnu za přípravné práce a alokaci týmu. Zbývající odměnu vám ale účtovat nebudeme.
  2. pokud jsme na zakázce už začali pracovat, poprosíme o pochopení, že zakázku nejde jednostranně stornovat. 
 3. Pokud jste spotřebitelé a smlouvu jsme uzavřeli tzv. dálkovým způsobem (tedy například online nebo telefonicky), vztahují se na vás také práva k odstoupení od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. Odstoupit ale nejde od:
  1. smlouvy o dodávce produktů, které jsou vytvořené na míru podle vašich požadavků, přání a potřeb (například právě tvorba fotografií, rodokmenů, kronik apod.)
  2. smlouvy o poskytování služeb, pokud jsme vám je poskytli s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení. Pokud jsme v této době poskytli pouze část služeb, týká se nemožnost odstoupení pouze této části. Odměnu za již poskytnuté služby máte v takovém případě povinnost uhradit.

V ostatních případech můžete do 14 dnů od uzavření smlouvy od smlouvy (nebo její části) odstoupit. To nám dejte vědět jakýmkoliv způsobem, důvod uvádět nemusíte, budeme za něj ale rádi – slouží nám jako zpětná vazba. Pro odstoupení můžete využít formulář, který je v závěru podmínek, není to ale podmínkou.

3. Odměna

 1. Na typu odměny a její výši se domluvíme individuálně, v zaslané nabídce. 
 2. Většinou pracujeme s těmito možnými způsoby jejího stanovení: fixní částka, cenový odhad nebo rozpočet. 
 3. Odměna nezahrnuje hotové náklady, tedy například náklady na zakoupení fontu, fotek, přístupy do nástrojů a další. 
 4. Odměnu jde hradit bankovním převodem.
 5. Pokud na daňovém dokladu neuvádíme něco jiného, je splatnost faktur 14 dnů od vystavení.
 6. Daňový doklad vám zašleme v elektronické podobě na vaši e-mailovou adresu.
 7. Jsme plátci DPH.

4. Doručení produktů

 1. Hmotné výstupy  vám dodáme zvoleným způsobem – přes poskytovatele zásilkových služeb.
 2. Můžete si je po dohodě převzít i osobně.
 3. Myslete na to, že stejně jako my máme povinnost vám produkty řádně doručit, vy máte povinnost je převzít. Pokud tuto povinnost porušíte, máme právo po vás chtít náhradu škody. Tedy například uhradit vícenáklady spojené s marným doručením (a to třeba i opakovaným) nebo přiměřené náklady na skladování. Také máme možnost od smlouvy odstoupit.
 4. Prosíme, naše produkty ihned po převzetí zkontrolujte a jakékoliv vady nám, ideálně bez zbytečného odkladu, dejte vědět. Vyřešíme je v rámci reklamačního procesu (o tom více dále).

5. Reklamace našich služeb

 1. Vždy se snažím odvádět služby maximálně kvalitně a vám na míru. Může se ale stát, že vám předaná práce „nebude sedět“. V takovém případě nás, prosíme, kontaktuje na e-mailu info@sopoci.cz.
 2. Napište nám, v čem vadu vidíte a jak si přejete, abychom reklamaci vyřešili.
 3. Reklamace se bude řídit právními předpisy, hlavně občanským zákoníkem.
 4. Vždy se vám ozveme co nejdříve s návrhem řešení. 
 5. Poprosíme o pochopení, že za vadu považujeme jen objektivně nesprávně poskytnuté služby. To znamená, že jsme nesplnili objektivní parametry vašeho zadání. Důvodem k reklamaci není to, že poskytnutá služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání. V takovém případě se budeme snažit situaci vyřešit, může se však jednat o placené vícepráce.
 6. Pokud jste spotřebitelé, máte v rámci reklamace hmotných movitých výstupů následující práva (body 7 a dále):
 7. Odpovídáme za to, že naše výstupy nemají při převzetí vady. To znamená, že v době, kdy je přebíráte, zejména:
 • odpovídají vaší objednávce (je to požadovaný produkt v dohodnutém množství, jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě, případně má další ujednané vlastnosti nebo vlastnosti, které můžete rozumně očekávat i s ohledem na naše reklamy a jiné materiály nás nebo našich obchodních partnerů)
 • se hodí k dohodnutému nebo požadovanému účelu
 • se hodí k účelu, pro které se plnění tohoto druhu obvykle používá
 • má dohodnuté příslušenství, balení, případně pokyny k použití, jsou-li zapotřebí
 • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku či předloze
 • vyhovuje právním předpisům
 1. Pokud jsme vás před uzavřením zakázky výslovně upozornili, že se některá vlastnost produktu liší a vy jste s touto vlastností souhlasili, nejde produkt pro tuto vlastnost reklamovat. Také nejde produkt reklamovat pro vady, pro které byl zlevněn a my jsme vás na tento důvod zlevnění předem upozornili.
 2. Pokud se vada produktu projeví do 1 roku od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný už při převzetí, ledaže je to z povahy produktu nebo vady vyloučeno. Tato doba neběží (staví se) po dobu, po kterou produkt nemůžete v případě (oprávněné) reklamace používat.  
 3. Produkt můžete reklamovat, pokud se vada projevila do 2 let od převzetí. Tato doba neběží (staví se) po dobu, po kterou produkt nemůžete v případě (oprávněné) reklamace používat.  
 4. Vnitrostátní právo některých jiných zemí může stanovit přísnější úpravu reklamací, která se řídí podle příslušného bydliště spotřebitele.
 5. Produkt můžete reklamovat jakkoliv. Zavolejte nám, stavte se, napište e-mail nebo dopis. E-mail nás ale ze všech těchto způsobů potěší (a věc urychlí) nejvíc.
 6. Prosíme, dejte nám vědět:
 • vaše kontaktní údaje, na které se vám máme ozvat, jakmile bude reklamace vyřízena
 • jak se vada projevuje a kdy jste na ni přišli
 • jak si přejete reklamaci vyřídit
 • budeme potřebovat i jakýkoliv doklad o zakázce (naší smlouvě), abychom ji mohli identifikovat
 1. Vadný produkt nám pošlete nebo přineste spolu s reklamačním formulářem. Někdy nám může stačit i jen zaslání fotografie – dali bychom vám vědět. 
 2. Produkt při přepravě vhodně zabalte, aby nedošlo k jeho poškození. Prosíme o pochopení, že pro většinu reklamací (a jejich posouzení) je potřeba zaslat produkt kompletní – opět nás v takovém případě ideálně kontaktujte dopředu, domluvíme se, jestli je to i váš případ.
 3. Při reklamaci vám pošleme elektronické písemné potvrzení o uplatnění reklamace, poté také o jejím vyřízení.  
 4. Co můžete požadovat? V první řadě po nás můžete chtít opravu, doplnění nebo výměnu produktu. 
 5. Pokud je zvolený způsob nemožný nebo nepřiměřeně nákladný, můžeme vaši volbu upravit.
 6. Můžete také chtít přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. A to v těchto případech:
 • vadu jsme odmítli odstranit nebo ji neodstranili řádně v předpisy stanovené lhůtě, případně je zjevné, že to odstranit nezvládneme či nestihneme
 • vada se projevuje opakovaně
 • vada je podstatná

Odstoupit od smlouvy nejde (a máte tedy jen nárok na slevu), pokud je vada nevýznamná. Má se ale obecně za to, že je vada významná.

 1. Reklamaci vyřídíme bezodkladně, nejpozději ji musíme vyřídit do 30 dnů, pokud se nedomluvíme jinak. V opačném případě můžete odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 2. O vyřízení reklamace vás budeme informovat na vašich kontaktních údajích, které jste nám vyplnili při reklamaci. 
 3. Náklady, které účelně vynaložíte na oprávněnou reklamaci, vám proplatíme. O proplacení nás požádejte co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace, jinak na tyto náklady nebudete mít nárok.

6. Výstupy a autorská práva (licence)

 1. Naše digitální výstupy vám dodáme domluveným způsobem. Pokud jsme se nedohodli, tak skrze naše cloudové úložiště GDrive nebo emailem.  
 2. Pokud se nedomluvíme na konkrétním formátu výstupů, odevzdáme je tak, jak je pro danou oblast spolupráce obvyklé. Zejména jako .doc nebo .pdf soubor.
 3. Naše výstupy můžete používat v online i offline podobě, nesmíte je ale upravovat nebo spojovat s jinými díly, pokud se nedomluvíme jinak.
 4. U výstupů je potřeba uvádět naši značku/jméno.
 5. Pokud se nedomluvíme jinak, můžeme výstupy v přiměřeném rozsahu  použít pro marketingové a propagační účely.
 6. Podmínkou pro licenci a svolení v této šíři je úplná úhrada daného výstupu. Do doby jeho plné úhrady nemáte právo výstupy použít.

7. Závěrem

 1. Pokud jste spotřebitelé, máte podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení se zahajuje výlučně na váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s námi vyřešit napřímo. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili své právo, které je předmětem sporu. Zahájit mimosoudní řešení sporu online můžete prostřednictvím platformy ODR, dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění. Dozor vykonává živnostenský úřad a v zákonem vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce, na které se můžete obrátit s případnou stížností. 
 3. Smlouva je u nás uložena, neposkytujeme k ní však přístup. 
 4. Smlouvu uzavíráme v českém jazyce.
 5. Naše vztahy se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
 6. Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga, produktů a dalšího obsahu a prvků, náleží nám. Zakazujeme je kopírovat, upravovat nebo jinak užívat nad rámec kupní smlouvy bez našeho souhlasu. 

V Praze, dne 25. 10. 2023

Příloha č. 1: Formulář pro odstoupení od smlouvy (pro spotřebitele)

Oznámení o odstoupení od smlouvy
Sopóci Genealogy s.r.o., se sídlem Zbraslavská 12/11, Malá Chuchle, 159 00, Praha 5, IČO 107 99 605, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 348666
e-mailová adresa: info@sopoci.cz
Oznamuji vám, že tímto odstupuji od smlouvy:
Ze dne:
Peníze mi vraťte na číslo účtu:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Podpis:
Datum:

Poznávat minulost znamená
investovat do budoucnosti

Jsem přesvědčená, že vyprávět příběhy spojené s naší minulostí stojí za to.

Když totiž rozumíme tomu, kdo jsme a jaké jsou naše kořeny, může to pozitivně ovlivnit naše rozhodnutí i náš život.

Osobní i pracovní.

Domluvte si s Janou online konzultaci Termín najdeme obratem

Ohlasy našich klientů

Chtěla jsem moc poděkovat za zaslané výtisky rodu Kopecký (graf a kniha). Je to moc pěkné dílo a maminka si v tom pořád čte. Pro ni to má ještě větší význam, protože zase vidí o generace dále než já nebo si pamatuje z vyprávění. Velmi si cením Vaší práce a jsem za to ráda.

Vendula Kratochvílová

Velice příjemná paní, má osobitý a individuální přístup. Velice lidská a je příjemné s ní spolupracovat. Profesionální a důvěryhodná osoba.

Marta Křížová

Milá paní Sopóci,
kronika dorazila nádherně vázaná a mamince udělala obrovskou radost. Vážím si Vaší práce, byla dokonale profesionální. Už teď vím, že Vás požádám, abychom se společně vydaly i po druhé linii v rodu mé maminky (po větvích obou babiček). Zajímají mě tam zejména majetkové vazby, věřím, že opět něco podnětného objevíme!

Ještě jednou Vám za vše děkuji a jsem se srdečným pozdravem.

Hana Lipovská

Velice děkuji za pěkné zpracování rodokmenu, především pak za milou komunikaci a vstřícnost ohledně termínu. Rodokmen jsme měli jako překvapení k narozeninám a nejen obdarovaného moc potěšil. Otci udělal radost a úspěch měl i u ostatních členů rodiny. Povedlo se nám dohledat ještě nějaké fotografie předků, které jsme si přidali. Oslava se nad očekávání povedla!

Jitka Příhonská

Pani Sopoci,

moc Vám děkujeme za přání a za nádherný rodokmen včetně všech dárků. Mame z rodokmenu moc velkou radost a už se těšíme až ho předáme. Jste moc sikovni.

Mějte pohodové svátky v kruhu rodiny a do nového roku přejeme hlavně pevné zdraví.

Slávka Fialová

Dobrý den, ještě jednou velký dík za rešerši rodokmenu. Teď musím váš objev šlechtických předků v mém rodě sama v sobě zpracovat :). S největší pravděpodobností bych chtěla v pátrání pokračovat. Děkuji moc za informace. Moc si toho vážím, co pro mě děláte.

Květa Hůlová

Léta jsem chtěl zjistit víc o původu mojí rodiny. Nestačily mi rodinné legendy. Nejdřív jsem zkusil pátrat na vlastní pěst. Nedostal jsem se dál než k prarodičům. Po čase mě začala zase hryzat zvědavost. Našel jsem kontakt na paní Sopóci a napsal jí. Během chvíle jsme se domluvili a pátrání se rozeběhlo.
Výsledek? Během pár týdnů jsem dostal návrh rodokmenu k tisku a konečnou zprávu. Všechno bylo perfektně ozdrojované, srozumitelné a hlavně přístup paní Sopóci byl neskutečně vstřícný a přátelský. Ještě jednou vám děkuji!

Jakub Adam

Milá paní Sopóci, Jani a všichni okolo vás :)

Dívám se teď na výsledky vaší práce a jsem z toho úplně ‚‚paf‘‘! Máte můj bezmezný obdiv, jsem dojatá, nevím jak to mám popsat...

Pomohli jste nám s něčím strašně moc důležitým a nějak cítím a vím, že to víte.

Děkuji, děkuji, děkuji!

Marcela Janáková

Před časem jsem se rozhodl, zjistit více o historii našeho rodu – naší krve.
Po krátké rešerši na internetu jsem se rozhodl obrátit se s žádostí o zpracování rodokmenů naší rodiny na paní Sopóci a její tým.

Po několika úvodních emailech jsme se rychle domluvili na rozsahu spolupráce.

A pak začala ….JÍZDA. Nikdy bych nevěřil, jaký je adrenalin postupné odkrývání starších a starších generací našich předků.
Postupně se přede mnou objevovaly příběhy dávno zapomenuté. Zároveň se mi začala historie propojovat se současností a mnohé bylo z tohoto pohledu najednou jasnější.

Pro příklad uvádím alespoň tři případy:

· Jedna větev předků seděla přes 200 let na statku v Němčovicích a pak najednou …. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století byl pradědeček vlakvůdcem v Plzni …. Zázrak 😊.
· Jednomu z našich předků, jenž byl kožešníkem v Dobrušce, se narodil v roce 1815 syn …teoreticky tedy mohl chodit do školy - jednotřídky v Dobrušce s F. L. Věkem ….i když šlo pouze o literární postavu 😊
· Další předci – dva bratři - dobrodružně utíkali ze sovětského Ruska před „rudými“, neb byli v občanské válce na té druhé …. „Bílé“ tedy správné straně.

Velice rád bych tedy tímto poděkoval paní Sopóci a jejímu týmu za tuto krásnou, objevnou, dobrodružnou a nanejvýše vzrušující jízdu historií.

Velice se těším na další spolupráci, protože cesta rodovou historií je věc návyková. 😊

Jan Ovsjannikov

Dobrý den,
chtěla bych tímto velice poděkovat za zpracování rešerše, se kterou jsem se na Vás obrátila. Pokud se týká rešerše, musím děkovat znovu za precizně vypracovanou zprávu i s veškerými údaji, které se podařilo dohledat. Jsou to další informace pro naši rodinu, o kterých nikdo nevěděl. A ano, pomohli jste hodně v doplnění do naší rodinné historie. A nejen doplnění informací, ale ten úžasný pocit ze čtení toho, co se odehrávalo, vidíte data, podpis, různé záznamy.

A pokud to bude možné velmi ráda se na Vás v budoucnu znovu obrátím s dalším pátráním. Jak jste psali v závěru závěrečné zprávy, tak další rešerše by mohla být nadějná pro další získané informace.

Věra Tomková

S kým už jsme spolupracovali

Novinky ze současnosti i střípky z minulosti.
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.