Rodokmeny a kroniky

Sestavujeme rodokmeny, rodové kroniky v elektronické, ale tištěné v takzvané knižní (luxusní) vazbě. Vyhledáme původ vašich předků, historii domu, místa původu rodu či historii firmy. Provádím rešerše ve všech dostupných archiváliích, jako jsou matriční knihy, soupisy obyvatel, soupisy poddaných, pozemkové knihy, obecní, školní a farní kroniky atp. Nesoustředíme se ale jen na archiválie v České Republice, ale pracujeme se všemi dostupnými databázemi a archivy po celém světě.

Poskytujeme překlady, opisy matričních záznamů a přepis rodinných či firemních dokumentů.

Rodokmen a kroniku jako dárek je potřeba objednat s dostatečným předstihem.

Naše služby si můžete objednat zde.

Strom bez kořenů nemůže vyrůst. Člověk se ale o něco podobného často pokouší. Snaží se žít bez znalosti svého původu, bez návaznosti na své předky. Na rozdíl od stromů si však můžeme své kořeny najít.

Objednávka genealogických služeb