Rádi vám pomůžeme info@puvod.cz Právě jsme on-line

Ochrana osobních údajů

Zásady práce s vašimi osobními údaji

Jsme Sopóci Genealogy s.r.o., se sídlem Zbraslavská 12/11, Malá Chuchle, 159 00, Praha 5, IČO 107 99 605, jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 348666.

Kontaktní údaje jsou:

E-mail: info@puvod.cz 

Tel. č.:  777 358 668

V rámci našeho podnikání a poskytování služeb zpracováváme některé osobní údaje. Více se o tom dočtete v tomto dokumentu.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je známé jako GDPR.

A. Zpracování osobních údajů v případě vaší poptávky

Pokud poptáváte naše služby, budeme pracovat s údaji, které v poptávce zadáte. Nejčastěji to je e-mailová adresa, jméno, příjmení, případně telefonní číslo a vaše bližší požadavky.  

Tyto údaje budeme zpracovávat pro odbavení vaší poptávky, po dobu nezbytně nutnou. Pokud spolupráci nenavážeme, budeme vaše osobní údaje zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace. 

Toto zpracování nám povoluje GDPR (čl. 6 odst. 1 písm. b) – jednání o smlouvě)

B. Zpracování osobních údajů v případě poskytování služeb

Pokud jste naším klientem, budeme pracovat s vašimi fakturačními a kontaktními údaji a dále budeme evidovat poskytnuté služby a podklady, které se k nim vážou – to může být naše komunikace, dodané materiály, informace a údaje o vašich blízkých, rodinné historii apod. 

S těmito údaji pracujeme, abychom mohli dohodnuté služby poskytnout, kontaktovat vás, služby fakturovat a dále abychom splnili povinnosti, které plynou z právních předpisů (hlavně v oblasti daní a účetnictví).

Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu poskytování služeb a dále po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (nejčastěji je to doba 10 let od posledního poskytnutí služby, která plyne z daňových předpisů).

Toto zpracování nám povoluje GDPR (čl. 6 odst. 1 písm. b) – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) – plnění zákonných povinností).

Pokud nám budete poskytovat údaje o třetích osobách, prosíme, mějte na paměti, že odpovídáte za soulad takového poskytnutí s právními předpisy.

C. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud se nám zapíšete do newsletteru nebo pokud jste náš klient, můžeme použít vaši e-mailovou adresu pro rozesílku novinek.

Do mailing listu si vás zařadíme na 2 roky od udělení vašeho souhlasu nebo posledního odebrání služeb.

V případě, že jste naši klienti, umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to nezakázali. V případě zápisu do newsletteru je zpracování na základě vašeho souhlasu.

Souhlas můžete vzít kdykoliv zpátky, případně rozesílku přímo prostřednictvím zaslaného newsletteru odhlásit. 

D. Focení na našich offline akcích

  Na našich akcích se mohou pořizovat fotografie nebo videozáznamy.

  Akci chceme zachytit pro naše interní účely (archivace), a také pro promo na našich stránkách a sociálních sítích Facebook a LinkedIn, případně Instagram.

  Fotografie nebo videozáznam budeme aktivně používat po dobu 10 let od jejich pořízení.

  Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování na základě tzv. oprávněného zájmu.

  Proti takovému zpracování můžete podat tzv. námitku. Pokud si tedy nepřejete být na fotografiích nebo videu zachyceni, kontaktujte nás nebo organizátora/fotografa na místě akce.

  E. Ověřování recenzí

   Pokud jste nám napsali recenzi, můžeme u nás v systému (je-li to možné) ověřit, že jste opravdu náš klient a recenze se vztahuje k poskytnutým službám. 

   Je to proto, že předpisy na ochranu spotřebitele vyžadují, abychom v případě, že recenzi komunikujeme jako autentickou (od našeho klienta), takovou recenzi přiměřeným způsobem ověřili.

   Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění našich povinností.

   Recenze pak bude na našich webových a Google Firma stránkách a sociálních sítích (LinkedIn, Facebook, Instagram) na základě vašeho souhlasu. Ten je zcela na vás a jde vzít kdykoliv zpět.

   F. Kdo se k datům může dostat?

   Vaše osobní údaje zůstávají u nás a staráme se o ně s maximální péčí. Přesto byste měli vědět, že osobní údaje mohou být přístupné i jiným osobám, protože pro své podnikání využíváme jejich nástroje a služby. Jsou to:

   • poskytovatel fakturačního nástroje: FAPI Business s.r.o.
   • poskytovatelé účetních, daňových a poradenských služeb:  Smevizion s.r.o.
   • poskytovatel rozesílkového nástroje: SmartSelling a.s. 
   • poskytovatelé marketingových a IT služeb: Zacileno s.r.o.

   Vaše osobní údaje zůstávají na území Evropské unie, v případě zapojení amerických nástrojů na území USA.

   G. Jaká máte v souvislosti se zpracováním práva?

   Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

   Pokud si myslíte, že s daty nepracujeme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

   Nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, data nijak neprofilujeme.

   Poznávat minulost znamená
   investovat do budoucnosti

   Jsem přesvědčená, že vyprávět příběhy spojené s naší minulostí stojí za to.

   Když totiž rozumíme tomu, kdo jsme a jaké jsou naše kořeny, může to pozitivně ovlivnit naše rozhodnutí i náš život.

   Osobní i pracovní.

   Domluvte si s Janou online konzultaci Termín najdeme obratem

   Ohlasy našich klientů

   Chtěla jsem moc poděkovat za zaslané výtisky rodu Kopecký (graf a kniha). Je to moc pěkné dílo a maminka si v tom pořád čte. Pro ni to má ještě větší význam, protože zase vidí o generace dále než já nebo si pamatuje z vyprávění. Velmi si cením Vaší práce a jsem za to ráda.

   Vendula Kratochvílová

   Velice příjemná paní, má osobitý a individuální přístup. Velice lidská a je příjemné s ní spolupracovat. Profesionální a důvěryhodná osoba.

   Marta Křížová

   Milá paní Sopóci,
   kronika dorazila nádherně vázaná a mamince udělala obrovskou radost. Vážím si Vaší práce, byla dokonale profesionální. Už teď vím, že Vás požádám, abychom se společně vydaly i po druhé linii v rodu mé maminky (po větvích obou babiček). Zajímají mě tam zejména majetkové vazby, věřím, že opět něco podnětného objevíme!

   Ještě jednou Vám za vše děkuji a jsem se srdečným pozdravem.

   Hana Lipovská

   Velice děkuji za pěkné zpracování rodokmenu, především pak za milou komunikaci a vstřícnost ohledně termínu. Rodokmen jsme měli jako překvapení k narozeninám a nejen obdarovaného moc potěšil. Otci udělal radost a úspěch měl i u ostatních členů rodiny. Povedlo se nám dohledat ještě nějaké fotografie předků, které jsme si přidali. Oslava se nad očekávání povedla!

   Jitka Příhonská

   Pani Sopoci,

   moc Vám děkujeme za přání a za nádherný rodokmen včetně všech dárků. Mame z rodokmenu moc velkou radost a už se těšíme až ho předáme. Jste moc sikovni.

   Mějte pohodové svátky v kruhu rodiny a do nového roku přejeme hlavně pevné zdraví.

   Slávka Fialová

   Dobrý den, ještě jednou velký dík za rešerši rodokmenu. Teď musím váš objev šlechtických předků v mém rodě sama v sobě zpracovat :). S největší pravděpodobností bych chtěla v pátrání pokračovat. Děkuji moc za informace. Moc si toho vážím, co pro mě děláte.

   Květa Hůlová

   Léta jsem chtěl zjistit víc o původu mojí rodiny. Nestačily mi rodinné legendy. Nejdřív jsem zkusil pátrat na vlastní pěst. Nedostal jsem se dál než k prarodičům. Po čase mě začala zase hryzat zvědavost. Našel jsem kontakt na paní Sopóci a napsal jí. Během chvíle jsme se domluvili a pátrání se rozeběhlo.
   Výsledek? Během pár týdnů jsem dostal návrh rodokmenu k tisku a konečnou zprávu. Všechno bylo perfektně ozdrojované, srozumitelné a hlavně přístup paní Sopóci byl neskutečně vstřícný a přátelský. Ještě jednou vám děkuji!

   Jakub Adam

   Milá paní Sopóci, Jani a všichni okolo vás :)

   Dívám se teď na výsledky vaší práce a jsem z toho úplně ‚‚paf‘‘! Máte můj bezmezný obdiv, jsem dojatá, nevím jak to mám popsat...

   Pomohli jste nám s něčím strašně moc důležitým a nějak cítím a vím, že to víte.

   Děkuji, děkuji, děkuji!

   Marcela Janáková

   Před časem jsem se rozhodl, zjistit více o historii našeho rodu – naší krve.
   Po krátké rešerši na internetu jsem se rozhodl obrátit se s žádostí o zpracování rodokmenů naší rodiny na paní Sopóci a její tým.

   Po několika úvodních emailech jsme se rychle domluvili na rozsahu spolupráce.

   A pak začala ….JÍZDA. Nikdy bych nevěřil, jaký je adrenalin postupné odkrývání starších a starších generací našich předků.
   Postupně se přede mnou objevovaly příběhy dávno zapomenuté. Zároveň se mi začala historie propojovat se současností a mnohé bylo z tohoto pohledu najednou jasnější.

   Pro příklad uvádím alespoň tři případy:

   · Jedna větev předků seděla přes 200 let na statku v Němčovicích a pak najednou …. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století byl pradědeček vlakvůdcem v Plzni …. Zázrak 😊.
   · Jednomu z našich předků, jenž byl kožešníkem v Dobrušce, se narodil v roce 1815 syn …teoreticky tedy mohl chodit do školy - jednotřídky v Dobrušce s F. L. Věkem ….i když šlo pouze o literární postavu 😊
   · Další předci – dva bratři - dobrodružně utíkali ze sovětského Ruska před „rudými“, neb byli v občanské válce na té druhé …. „Bílé“ tedy správné straně.

   Velice rád bych tedy tímto poděkoval paní Sopóci a jejímu týmu za tuto krásnou, objevnou, dobrodružnou a nanejvýše vzrušující jízdu historií.

   Velice se těším na další spolupráci, protože cesta rodovou historií je věc návyková. 😊

   Jan Ovsjannikov

   Dobrý den,
   chtěla bych tímto velice poděkovat za zpracování rešerše, se kterou jsem se na Vás obrátila. Pokud se týká rešerše, musím děkovat znovu za precizně vypracovanou zprávu i s veškerými údaji, které se podařilo dohledat. Jsou to další informace pro naši rodinu, o kterých nikdo nevěděl. A ano, pomohli jste hodně v doplnění do naší rodinné historie. A nejen doplnění informací, ale ten úžasný pocit ze čtení toho, co se odehrávalo, vidíte data, podpis, různé záznamy.

   A pokud to bude možné velmi ráda se na Vás v budoucnu znovu obrátím s dalším pátráním. Jak jste psali v závěru závěrečné zprávy, tak další rešerše by mohla být nadějná pro další získané informace.

   Věra Tomková

   S kým už jsme spolupracovali

   Novinky ze současnosti i střípky z minulosti.
   Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.