Rádi vám pomůžeme info@puvod.cz Právě jsme on-line

Historické zajímavosti 27. 3. 2024 6 min.

Historie Velikonoc: Od Ostary po Velkou noc

Zatímco jaro rozkvétá do své plné krásy a příroda se probouzí k novému životu, tým naší rodinné firmy se s vámi chce rozdělit o fascinující cestu, kterou Velikonoce, ty nejvýznamnější jarní svátky, absolvovaly během staletí.

Odkrýváme minulost, abychom pochopili současnost

Jako vždy začínáme u kořenů. Velikonoce totiž nejsou pouze křesťanským svátkem, ale také oslavou jara, symbolizující obnovu, plodnost a nový život. Tyto motivy jsou hluboce zakořeněné už v pohanských tradicích a teprve v průběhu času se promísily s aktem Kristova vzkříšení.

Novinky ze současnosti i střípky z minulosti.
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.

Ostara – svátek jara

Pohanský svátek jara, známý pod názvem Ostara, je starověká tradice oslavující rovnodennost a návrat jara. Tento svátek se typicky koná okolo 21. března, kdy den a noc mají po celém světě stejnou délku, což symbolizuje rovnováhu mezi světlem a tmou.

Ostara je spojená s obnovou, plodností a oslavou nového života, který se projevuje probuzením přírody po zimním spánku. Zvyky zahrnují výzdobu oltářů jarními květinami, vajíčky a symboly zajíců, které představují plodnost a nové začátky.

Tradiční oslavy Ostary často zahrnují rituály a obřady vítající energii jara a oslavující životodárnou sílu Země. Lidé se mohou zapojit do kruhových tanců, sázet nové rostliny nebo vytvářet talismany pro ochranu a prosperitu. Svátkem se prolíná úcta k přírodě, její cykličnosti a bohatství, které každé jaro znovu přináší nový život.

Mísení tradic 

Křesťanská velikonoční tradice se v českém prostředí uchytila až s příchodem prvních křesťanských misionářů koncem 8. století. Tyto Velikonoce přinášejí do oslav Ostary připomínku utrpení, smrti a následného vzkříšení Ježíše Krista a stávají se nejvýznamnějším křesťanským svátkem v české kultuře.

Křesťanské hodnoty a biblické příběhy se během tohoto období připomínají prostřednictvím bohoslužeb, půstů a dalších náboženských rituálů, které mají za cíl vést k duchovní obnově a přemítání o životě, smrti a naději na vzkříšení.

V nyní křesťanském velikonočním období se v české domácnosti zdobí kraslice a dodržuje se zvyk „pomlázky“, kdy chlapci a muži chodí s pomlázkami spletenými z vrbového proutí šlehat ženy a dívky pro štěstí a zdraví. Tyto pravděpodobně předkřesťanské zvyky se prolínají s křesťanskými velikonočními tradicemi a jsou vnímané jako součást celkových oslav, ke kterým se přidává i pečení tradičního velikonočního mazance nebo beránka.

Křesťanství také přineslo do českého prostředí zvyk světit pokrmy na Bílou sobotu nebo Velikonoční neděli. Lidé přinášejí do kostelů košíky s jídlem, které symbolizují dary Země a jsou projevem vděčnosti za její plodnost. Později si na tomto jídle pochutnávají během velikonočního oběda, který má charakter rodinného setkání a oslavy.

Tím se propojuje duchovní aspekt svátku s tradicemi založenými na komunitě a rodinné pohodě, což odráží hluboký vliv křesťanství na české velikonoční tradice a oslavy.

Věděli jste?

Někteří lidé netuší, že Velikonoce mají své kořeny nejen v předkřesťanských jarních oslavách, ale také v židovském svátku Pesach. Pesach, který oslavuje útěk Izraelitů z egyptského otroctví, se překvapivě prolíná s křesťanskými Velikonocemi skrze události spojené s poslední večeří Ježíše Krista a jeho apoštolů. Tato večeře, konaná během Pesachu, předznamenala Ježíšovo ukřižování a následné vzkříšení, což jsou klíčové momenty křesťanských Velikonoc.

Velikonoce tak nejen připomínají Kristovo vítězství nad smrtí, ale také odkazují na hluboké historické a náboženské spojení mezi křesťanstvím a judaismem a zdůrazňují jejich společné dědictví osvobození a naděje.

Symbolika Velikonoc: Víc než jen zvyky

Proč vejce? Vejce, symbol plodnosti a nového života, má v různých kulturách své místo už od pradávna. V Izraeli představovala vejce symbol života a naděje, uvařená natvrdo pak odolnost vůči životním nástrahám. Tato symbolika se přenesla i do Velikonoc, kde vejce symbolizuje nejen plodnost, ale i soudržnost rodiny. Tradice sníst společně alespoň jedno vejce má zajistit, že rodina zůstane po celý rok pevně spojená.

A co pečený beránek? Symbol beránka jako oběti má své kořeny v židovské tradici, konkrétně v biblickém příběhu z knihy Exodus, kdy Bůh seslal na Egypt deset ran, aby přiměl faraona propustit Izraelity z otroctví.

Desátá a nejstrašnější rána byla smrt všech prvorozených v egyptské zemi. Aby Izraelité své prvorozené ochránili, Bůh jim přikázal vzít zdravého beránka, obětovat ho a jeho krví potřít veřeje a nadpraží svých domů. Když pak Bůh viděl krev na domech Izraelitů, touto strašnou ranou jejich domy „přešel“ (hebrejské pasach znamená přejít, přeskočit), takže smrt prvorozených izraelské rodiny minula. 

Beránek tedy v tomto kontextu symbolizuje ochranu, oběť a Boží záchranu před jistou zkázou. Krev beránka byla znamením pro anděla smrti, aby se vyhnul domům Izraelitů. 

V křesťanství se symbol beránka dál rozvíjí a spojuje se s obětí Ježíše Krista (proto „Beránek Boží“). Ježíš je považován za konečnou oběť přinesenou za hříchy lidstva. Stejně jako krev beránka ochránila Izraelity, Ježíšova krev má moc ochránit věřící před věčnou smrtí a přinést spásu. Tento hluboký symbol oběti a záchrany se připomíná právě během Velikonoc.

Ve stínu historie

Ve 20. století, během komunistické éry v Československu, se tradice Velikonoc potlačovala. Přestože byla veřejná oslava svátků omezena, mnohé rodiny si zachovaly tradice v soukromí svých domovů. Byl to čas, kdy se velikonoční symboly staly nejen projevem víry, ale i tichého odporu proti represivnímu režimu.

Znovuobjevení tradic

Pád železné opony a následný návrat demokracie otevřely dveře k obnově a oživení těchto bohatých tradic. Velikonoce dnes v České republice představují směsici křesťanských obřadů a lidových zvyků, které reflektují bohatou historii a kulturu našeho národa. Od kreativních dílen pro děti přes pečení velikonočního beránka až po koledování s pomlázkou – současné oslavy Velikonoc jsou živým důkazem naší schopnosti uchovat si tradice a adaptovat je na moderní dobu.

Tak jako se jaro každý rok vrací s novou energií a životem, i Velikonoce přinášejí každoroční příležitost oslavit život v celé jeho kráse. Je to čas, kdy se můžeme spojit s rodinou, přáteli a dalšími lidmi ve svém okolí, abychom společně přemýšleli o minulosti a s nadějí se dívali do budoucnosti.

U nás doma se Velikonoce slaví spíš symbolicky, „aby se neřeklo“. Dekorujeme domov na zeleno-žluto. Obarvíme několik málo vajec pro případné koledníky, kteří většinou stejně nikdy nepřijdou. Pečený sladký beránek nesmí chybět. A k večeři si dáváme vařená vejce natvrdo společně s dobře uzeným vepřovým a kyselými okurkami.

#krevsipamatuje

Kde můžete naši značku potkat?

Nová brandová koncepce se promítla nejen do našeho webu, ale i do našich profilů na sociálních sítích. Tam všude vás rádi uvidíme.

Vyžádejte si konzultaci zdarma

Poznejte minulost,
investujte do
budoucnosti

Kontaktujte nás Odpovíme obratem

Novinky ze současnosti i střípky z minulosti.
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru.