Navázání na rodinnou tradici von G.

Asi před rokem mne oslovil pan M. Š. s přáním, najít původ jeho prababičky rozené G. a potvrdit či vyvrátit velmi silnou rodinnou historku o šlechtickém původu.

Pátráním bylo zjištěno a potvrzeno všechno, co se v rodině tradovalo. Prababička příjmením G. byla opravdu šlechtického původu. Její otec byl rytíř von G. a její pradědeček byl Urozený Pán A. von G. Měli také velice zajímavá povolání. Urozený Pán byl hejtmanem u dělostřelectva a císařským a královským celníkem na přelomu 18. a 19. století. Rytíř von G. byl městský pozlacovač – štafír. Jeho syn byl pražským zlatníkem.

Tím ale příběh nekončí. Pan M. Š. s manželkou K.Š. si zažádal o změnu příjmení pro navázání na rodinnou tradici G. Díky rešerši mohl tuto tradici doložit a matriční úřad změnu povolil. Dnes má pan M. Š. nové příjmení – G. Stejně tak i jejich dva synové, kteří toto příjmení jistě ponesou dál. Toto příjmení prakticky skoro zaniklé, mohlo znovu povstat a spolu s ním i řemeslo zlatnické.

Pan M. se dal znovu do učení tohoto „rodinného“ řemesla a s vynikajícím prospěchem prospěl!! Řemeslo ho velice baví a naplňuje. Stejně tak i nové/staré příjmení G.