Co potřebuji od Vás

Nejprve je důležité shromáždit všechny dostupné a již známé skutečnosti, jako jsou data a místa narození, úmrtí, oddavek dědů, babiček… Hledání je pak o to jednodušší. Je dobré se poptat v širší rodinném okruhu na dochované dokumenty, listiny, fotografie či vzpomínky. Pokud se Vám dochovaly rodinné fotografie, což není v mnoha rodinách vůbec samozřejmé, oživí Vaši rodinnou historii a vdechnou jí ducha.

Často mi jsou kladeny otázky: „Je- li možné v archivu najít rodinné fotografie?“ Já musím odpovědět: „Bohu-žel, nikoliv.“ Naši předci neodevzdávali své rodinné dokumenty a hlavně fotografie do rukou Pánů (dříve) a dnes úřadů. Ve státních archivech se nalézají pouze ty dokumenty, jež souvisí právě s úřady (dříve velkostatky, hejtmanstvím…). Pokud se ale Váš předek něčím proslavil a uložila-li rodina či kdokoliv jiný, rodinné dokumenty do archivu či muzea, pak mohu odpovědět, že ano. Nemusel být Váš předek slavný herec, biskup, hrabě, stačilo např., aby byl Váženým panem učitelem, napsal pár knih, anebo byl charitativně činný, pak se mohou takovéto dokumenty (fotografie) nacházet ve státních archivech či muzeích. Mnohdy ale také opomíjíme naší širokou rodinu. Stačí si vzpomenout na „zapomenutou“ tetu, strýce, apod. a rodinný archiv plný fotografií je na světě.

Z dodaných informací zjistím

zda budu hledat ještě v matrikách živých /od roku 1900 na obecním úřadě příslušné místa/ nebo již v matrikách neživých /tj. do roku 1900 v oblastních archivech, aj./. Pokud nemáte mnoho informací o svých předcích a budu muset pátrat ještě v matrikách živých na obecních či městských matrikách, jejichž informace jsou chráněné zákonem na ochranu osobních údajů, dá se to vyřešit. Buďto Vás nasměruji na správný úřad s potřebnými formuláři a dokumenty nebo vše zařídím já s plnou mocí od Vás. Před samotným výjezdem do jakéhokoliv archivu projdu přístupné databáze na internetu. V průběhu hledání konzultuji vše nalezené nebo nenalezené s klientem a pokračuji podle přání a finančních možností dále.