Jak pracuji

Vyhledávám informace ve státních archivech krajů, v oblastních archivech, v internetových databázích atd.  Pracuji systematicky od nejznámějšího předka. Ověřuji si krevní příbuznost. Předkové musí  na sebe pěkně navazovat. Když v dokladech nějakého předka chybí údaje o jeho rodičích, hledám pečlivě v jiných materiálech, kde se mohu dozvědět, kdo byli jeho rodiče a pokud nevím rok narození, hledám  v celé matriční knize v daném farním úřadu a jiných dostupných archiváliích. Pokud je to možné, snažím se sloučit návštěvy archivu s více klienty. Je to výhodnější, jak pro mne, tak pro klienta.

Nezpracovávám ale jen rodový strom, ten nám toho moc o naší historii neřekne. Z nalezených informací zpracuji rodovou historii, kterou je možno tisknout a svázat. Je to takové počteníčko… :-), a pokud máte dochované i fotografie, Vaše historie tím velmi ožije.